de Wilde & associés - vennoten - Fabienne Ligot

Fabienne Ligot

Vennoot

de Wilde & associés - vennoten - Géraldine Hollanders de Ouderaen

Géraldine Hollanders de Ouderaen

Vennoot

de Wilde & associés - vennoten - Emmanuel de Wilde d’Estmael

Emmanuel de Wilde d’Estmael

Vennoot

de Wilde & associés - vennoten - Bérénice Delahaye

Bérénice Delahaye

Vennoot

de Wilde & associés - vennoten - Nathalie Lannoy

Nathalie Lannoy

Vennoot

de Wilde & associés - vennoten - Jean-Emmanuel Beernaert

Jean-Emmanuel Beernaert

Vennoot

Wij geven daarnaast de voorkeur aan preventieve tussenkomsten en de minnelijke regeling van geschillen (door onderhandeling), maar staan onze cliënten uiteraard ook bij in geval van gerechtelijke betwistingen.

Praktijkgebieden

1. Personen- en familierecht in het Belgisch recht en in internationaal privaatrech

 • Huwelijk en samenwoning
 • Onbekwaamheid en bewind
 • Hulp aan kwetsbare personen
 • Echtscheiding en scheiding
 • Onderhoudsplicht
 • Verblijf van het kind
 • Ouderlijk gezag
 • Afstamming
 • Adoptie
 • Familiale fiscaliteit

2. Vermogensrecht in het Belgisch recht en in het internationaal privaatrec

 • Belgische en internationale vermogensprogrammering (advies en uitwerking)
 • Oprichting van stichting, burgerlijke vennootschap, stichting-administratiekantoor, enz.
 • Overdracht van familiale ondernemingen en dagelijkse bijstand aan aandeelhouders, bedrijfsleiders en KMO’s
 • Aandeelhoudersovereenkomsten en stemovereenkomsten, overdracht van aandelen en deelbewijzen, conflicten tussen aandeelhouders of vennoten en vragen inzake vennootschapsrecht
 • Schenking en testament (advies en uitwerking)
 • Ontwerp van huwelijkscontract
 • Overeenkomst tussen echtgenoten of samenlevingscontract
 • Vereffening van huwelijksvermogensstelsels en van onverdeeldheden (advies, onderhandeling, verzoening)
 • Vereffening van nalatenschappen (advies, onderhandeling, verzoening)
 • Geschillen inzake giften, huwelijksvermogensstelsels, onverdeeldheden en nalatenschappen
 • Bepaalde fiscale, vermogensrechtelijke, handels- en vennootschapsrechtelijke geschillen
 • Fiscaliteit van het erfrecht en schenkingsrechten
 • Directe fiscaliteit in het kader van een vermogensprogrammering
 • Fiscale aspecten van buitenlandse structuren (holding, trust, stichting, burgerlijke vastgoedvennootschap, stichting-administratiekantoor, …)
 • Fiscale regularisatie en vragen betreffende directe fiscaliteit
 • Fiscaliteit van het sparen en van verzekeringsproducten
 • Fiscaliteit van vastgoedinvesteringen (België, Frankrijk, …)
x
Wij gebruiken cookies om de goede werking van onze site te garanderen. Meer informaties. Aanvarden